Menu

Eksterne nåle

HALL OF FAME 4.jpg

Eksterne Nåle 
Kun fem medlemmer har gennem tiderne modtaget officielle nåle eller emblemer. Senest modtog Finn Holm DBU-Københavns sølvemblem i 2010I Valby Boldklub har vi en række medlemmer, der i tidens løb har gjort sig fortjent til og modtaget nåle/emblemer fra hhv. DBU og DBU-København. Medlemmer som har betydet meget for vores boldklub gennem tiderne. 
DBUs Sølvnål 
For tildeling af DBUs sølvnål gælder, at• den alene tildeles, når lokalunionernes regler for tildeling af Sølvemblem er opfyldt
• 25 års rent klubarbejde 
forudsættes. Arbejdet tæller dog først fra det fyldte 15. år.

• den kan tildeles alle ledere - altså ikke blot for bestyrelsesarbejde, men også ungdomsarbejde som leder/ulønnet træner

• hvis der er tale om under 25 år, men over 20 år kan disse suppleres med lederarbejde udenfor klubben

• at der i særtilfælde kan dispenseres fra ovennævnte

Modtagere af DBUs sølvnål

Leo Andersen 1982

Ronald Haasum 1987

 

DBU-Københavns Sølvemblem

DBU Københavns sølv-emblem uddeles til personer, som har udført et betydningsfuldt arbejde for den københavnske fodbold, under DBU København, igennem en længere årrække. 

Vejledende betingelser for at komme i betragtning til DBU Københavns sølv-emblem: 
Man skal mindst have opfyldt to ud af følgende arbejdsforløb:

• minimum 20 år i klubudvalg

• minimum 15 år i klubbestyrelse

• minimum 12 år i DBU København-udvalg

• minimum 8 år i DBU København-bestyrelse

Luk