Menu

genåbning

image børnene går forest mandag 16:30
27. februar 2021 kl. 15:21
1. marts starter trænningerne op igen for alle

Med den glædelige meddelelse om at det fra 1. marts bliver tilladt at være op til 25 personer forsamlet på en fodboldbane, åbner klubben op igen. Vi har baner og træningstider klar til alle de hold der ønsker at benytte sig af de nye muligheder. Det skal understreges, at det er vigtigt at alle efterlever de retningslinjer som myndigheder og klubben har udstukket for at afvikle træningen forsvarligt og for at hindre tilbagefald.

·       Klubhus og omklædning vil fortsat være lukket for medlemmer

·       Deltagelse i træning kræver forhåndstilmelding

·       Mød op omklædt og forlad området straks efter træning

·       Regler om håndhygiejne, afstandskrav og forsamlingsforbud skal overholdes også før og efter træning og også udenfor banen -  Husk udenfor banen gælder forsamlingsbegrænsningen på 5 personer stadig, så mød ikke op og gå ikke hjem i samlet trop.

Vil du i gang, skal du melde dig til hos din træner/holdleder

For Ungdom gælder:

·       At Trænerne/holdlederne opretter træningsaktiviteterne i Holdsport 

For Senior gælder:

·       At Trænere/holdledere informerer spillerne på samme måde som de pt har brugt og bruger til at kommunikere på de enkelte hold.

Vedr. afvikling af kampe afventer vi DBU Københavns retningslinjer

Luk